Špatný růst rostlin: Jak identifikovat příčiny špatného růstu rostlin a najít řešení

Špatný růst rostlin: Jak identifikovat příčiny špatného růstu rostlin a najít řešení

Všem květinovým nadšencům, zahrádkářům a přírodním mágům, dnešní článek se věnuje jednomu z mála problémů, které mohou zatemnit naši radost z pěstování rostlin - špatnému růstu. Ať už jste zkušený zahradník nebo začátečník, který právě začal zkoumat svět rostlin, jistě jste někdy stáli před otázkou „Proč moje rostlina nevypadá tak, jak by měla?“ V dnešním článku se ponoříme do možných důvodů za špatným růstem rostlin a pokusíme se najít řešení, jak tomuto problému předcházet a jak jej řešit.

lice-g191bcaf34_1920

Nejdůležitější je prevence

Když se řekne „prevence“, mnoho z nás si představí zástup rostlin, které se pečlivě zkoumají zda po nich zrovna něco neleze. Ale to je jen část příběhu. Prevence je také o povědomí o tom, jaké podmínky vaše rostliny potřebují pro optimální růst. To znamená znát jejich potřebu světla, vody a živin, stejně jako teplotní preference. Ještě předtím než si rostlinu pořídíte je nutné vše znát a mít připraveno vše nezbytné.

Zároveň z toho nemusíte dělat vědu. Zkrátka, když jdete rostliny zalít, podívejte se zda nemají škůdce, nežloutnou jim či nehnědnou listy a pokud ano, hned to řešte.

1. Napadení škůdci

Škůdci mohou způsobit vážné problémy rostlinám a ovlivnit jejich růst a vitalitu. Je důležité naučit se rozpoznat příznaky napadení škůdci co nejdříve, abyste mohli přijmout odpovídající opatření a ochránit své rostliny. Existuje několik typických znaků, které mohou naznačovat přítomnost škůdců:

  1. Poškození listů: Pozorujte listy rostlin a hledejte známky poškození. Můžete si všimnout otvorů, děr, skvrn, narušených okrajů listů. To může naznačovat přítomnost mšic, hmyzu, který se živí listy, nebo larvy hmyzu.
  2. Oslabený růst: Pokud vaše rostliny začínají růst pomaleji, mají menší listy nebo se zdají oslabené, může to být známka přítomnosti škůdců. Někteří škůdci se živí šťávou z rostlin, což vede ke ztrátě živin a oslabení rostliny.
  3. Výskyt pavučinek: Pavučinky na rostlinách, zejména na spodní straně listů, mohou být známkou napadení škůdci. Tito drobní tvorové se živí šťávou z rostlin a způsobují vadnutí a žloutnutí listů.
  4. Létající škůdci: Pokud si všimnete malých létajících hmyzích tvorů, jako jsou mšice nebo černé mušky, v blízkosti vašich rostlin, mohou to být škůdci, kteří se na rostlinách živí. Tito hmyzí škůdci mohou způsobit vážné poškození a rychle se množit.
  5. Náznaky na kořenech: Napadení škůdci se nemusí omezovat pouze na nadzemní části rostlin. Některé škůdce, jako jsou třásněnky, mohou napadat kořeny rostlin. Pokud si všimnete, že kořeny jsou ožvýkány, nebo se objevují trhliny nebo hniloba, může to být známka jejich přítomnosti.

Je důležité pravidelně prohlížet své rostliny a věnovat pozornost jakýmkoli neobvyklým změnám. Pokud chcete škůdcům předcházet, pořiďte si naše hnojivo Black frass, které má repelentní účinky a jestli zpozorujete známky napadení škůdci, měli byste přijmout vhodná opatření v podobě různých postřiků jako je Karate či Careo.

pexels-philipp-fahlbusch-13541362

2. Nedostatek živin

Pokud rostlinám chybí dusík (N), jejich růst je inhibován a projevuje se malým vzrůstem rostlin s brzkým zráním a nízkým výnosem plodů. Když je nedostatek dusíku na začáku začínají listy světlat, postupně se mění na žlutou a někdy dokonce načervenalou barvu, a starší listy často předčasně opadávají.

Nedostatek fosforu (P) také omezuje růst rostlin, které zůstávají malé a zakrslé. Květy mají problémy s opylením, plody nedozrávají správně a jsou kyselé. Starší listy jsou šedozelené, částečně načervenalé a opadávají dříve než je běžné. 

Pokud rostlinám chybí draslík (K), ovlivňuje to jejich vodní režim, což způsobuje, že listy nebo celé rostliny mají povadlý vzhled. Okraje listů ztrácejí barvu a mohou se zbarvit dohněda, zejména u starších listů se může vyskytnout zkroucení listových vrcholů. Plody jsou malé, bez chuti a mají omezenou trvanlivost.

Nedostatek vápníku (Ca) vede k nedostatečnému vytváření kořenového vlášení a staré kořeny hnědnou a následně hnilobou odumírají. Okraje mladších listů jsou vybledlé, zatímco starší listy jsou tmavě zelené.

To je pro příklad. Živin je jinak mnohem více a nedostatek každé z nich se projevuje jinak. Pokud víte, který prvek rostlinám chybí, můžete jim dát minerální hnojivo, které bude obsahovat v podstatě jen ten daný prvek. Když si ale nejste jistí, co vaší rostlině schází, dejte jí organické rostlino (Black frass), které má vyvážený poměr živin, a tak bude mít vaše rostlina všeho dostatek. Hnojivo uvolňuje minerální látky postupně, takže to rostlině vydrží na delší čas.

3. Přebytek živin

Nadbytek fosforu (P) je zřídka pozorován. Může se však projevit příznaky nedostatku železa (Fe) nebo zinku (Zn), protože přebytek fosforu potlačuje jejich příjem.

Přebytek draslíku (K) často omezuje příjem hořčíku (Mg) a vápníku (Ca) u rostlin. Přímý nadbytek vápníku (Ca) v rostlinách není běžný. Nicméně, příliš vysoké koncentrace vápníku mohou snižovat příjem zejména železa a rostliny pak trpí chlorózou. Přebytek hořčíku (Mg) je často doprovázen nedostatkem vápníku, který se projevuje příznaky na výhoncích i kořenech, jak bylo popsáno dříve. 

Jak řešit přebytek živin? V prvé řadě je dobré se mu vyhnout. Hnojte tedy spíše méně než více. A pokud k němu přece jen dojde, tak v případě pokojových rostlin, rostlinu přesaďte do méně výživného substrátu. V případě rostlin venku je zkrátka nehnojte, případně je můžete zkusit vydatně zalít, abyste živiny odplavili aspoň trochu ven ze substrátu.

4. Spálení od slunce či mrazu

Spálení rostlin sluncem a mrazem jsou dva různé jevy, které mohou negativně ovlivnit rostliny.

Sluneční spálení je stav, kdy rostliny jsou vystaveny přílišnému slunečnímu záření, které překračuje jejich toleranci. Přímé sluneční paprsky mohou poškodit rostlinné buňky a způsobit spálení listů a stonků. Příznaky slunečního spálení zahrnují zvadlé nebo zbarvené listy, hnědnutí, odumírání částí rostliny a celkový útlum růstu. K ochraně rostlin před slunečním spálením je doporučeno použití různých stínidel, jako jsou slunečníky, netkaná textilie, a umístění rostlin na místech s dostatečným zastíněním, pokud je to aspoň trochu možné.

Jestliže letníte pokojové rostliny, tak je postupně zvykejte na venkovní podmínky. Jsou zvyklé na nedostatek světla, a když je dáte ven mohou se spálit o to snadněji.

Mrazové poškození rostlin nastává, když jsou rostliny vystaveny nízkým teplotám, které přesahují jejich tolerance. Mrazové poškození může vést k poškození buněčných struktur a způsobit nekrózu tkání. Příznaky mrazového poškození zahrnují zhnědnutí nebo zčernalí listů, změnu textury rostlinných tkání a odumírání částí rostliny. K ochraně rostlin před mrazem je možné použít různé metody, jako je zakrytí rostlin fólií.

V případě pokojových rostlin dávejte v zimě pozor na průvan u oken. Může dojít ke spálení také z toho důvodu, že listy budou nalepené na ledovém okně a začnou omrzat a pokud si pořídíte novou pokojovku, kterou si budete chtít odnést domů, tak jí přidejte do nákupní tašky heatpack.

Je důležité dodat, že každý rostlinný druh je citlivý na sluneční záření a mrazy v různé míře. Je proto vhodné vybrat rostliny, které jsou přizpůsobené místním podmínkám a poskytují jim vhodnou péči, aby se minimalizovalo riziko jejich poškození sluncem či mrazem.

jack-blueberry-J4dICDDj9Lc-unsplash

5. Nedostatek vody

Nedostatek vody je pro rostliny vážným problémem, který může mít negativní dopad na jejich růst a přežití. Když rostlina nemá dostatek vody, dochází k dehydrataci buněk a snížení schopnosti rostliny přijímat živiny z půdy. Nedostatek vody také omezuje fotosyntézu, proces, který rostliny potřebují k výrobě energie.

Příznaky nedostatku vody se mohou lišit mezi různými druhy rostlin, ale některé obecné znaky zahrnují zvadlé nebo vyschlé listy, skloněné stonky, ztrátu turgoru (pevnosti) rostliny a zpomalený růst. Pokud nedostatek vody přetrvává, může vést k odumírání rostliny.

Aby se minimalizovalo riziko nedostatku vody, je důležité rostliny pravidelně zalévat a udržovat vhodnou vlhkost půdy. Frekvence a množství zalévání se liší v závislosti na druhu rostliny, typu půdy a podmínkách prostředí. Je také vhodné zvolit správný čas zalévání, jako je například ráno nebo večer, aby se minimalizovalo vypařování vody z půdy.

Pro zamezení ztrátě vody lze také použít mulčování, což znamená pokrytí půdy vrstvou organického materiálu, jako je sláma nebo kůra, která pomáhá udržovat vlhkost a snižuje vypařování z půdy.

Je důležité sledovat stav rostlin a reagovat včas na příznaky nedostatku vody, aby se minimalizovalo jejich poškození. Voda je pro rostliny zásadní životní zdroj, a proto je nezbytné poskytovat jim dostatečné množství vody pro jejich zdravý růst a vývoj.

sunflowers-g577c7eecf_1920

6. Přelití

Přelití rostliny, tedy nadměrné zalévání, je dalším častým problémem, který může negativně ovlivnit zdraví rostlin. Když je rostlina přelita, kořeny jsou příliš dlouho vystaveny přebytečné vlhkosti, což může vést k jejich udušení a hnití. Přelití také způsobuje nedostatek kyslíku v kořenech a omezuje příjem živin, což v konečném důsledku může vést k odumírání rostliny.

Příznaky přelití se mohou lišit mezi různými druhy rostlin, ale některé obecné znaky zahrnují zvadlé nebo zbarvené listy, žloutnutí nebo opadávání listů, měkké a hnijící kořeny, a celkově oslabený růst rostliny.

Abyste minimalizovali riziko přelití rostliny, je důležité dodržovat správné zalévací postupy. Před zaléváním se ujistěte, že vrchní vrstva půdy je suchá, abyste se vyhnuli nadměrnému zalévání. Je také vhodné používat vhodnou půdní směs s dobrým odvodněním, která pomáhá regulovat vlhkost půdy. Pamatujte, že ne všechny rostliny potřebují stejné množství vody, proto je důležité přizpůsobit zalévání potřebám konkrétního druhu rostliny.

Pokud dojde k přelití rostliny, je důležité jednat rychle. Nechte půdu vyschnout mezi zaléváními (venkovní rostliny) a odstraňte přebytečnou vodu z podnosu nebo květináče (v případě pokojových rostlin či rostlin na balkoně). Pokud je kořenový systém rostliny již vážně poškozený, může být nutné zkrátit poškozené kořeny a přesadit rostlinu do nového substrátu.

Řešení problému

Pokud se stanete svědkem nějakých znepokojivých znaků, jako je žloutnutí listů, zakrňování nebo opadávání květů a hromada dalších problému, se kterými se vaše rostliny mohou potkat, je čas jednat. Je důležité včas zasáhnout, správně identifikovat problém (viz. předchozí) a uplatnit správné řešení. Ať už to znamená změnu umístění rostliny (pokud je v truhlíku či doma v květináči), přidání či odebrání zálivky, nebo dokonce změnu hnojiva. Pokud to či ono uděláte, budete jen koukat jak velký rozdíl najednou nastane. Nezapomeňte také pravidelně kontrolovat, zda vaše zásahy pomáhají. Rostlina může potřebovat nějaký čas na zotavení, ale pokud nevidíte žádné zlepšení, může být třeba dalšího kroku.

andrew-claypool-Ti6LLnVtc7o-unsplash

Každá rostlina je jiná a tak může být i důvod, proč nevypadá nebo neroste tak, jak by měla. Ale nezoufejte, nejste v tom sami. Mnoho zahradníků se setkává s těmito problémy a často je to příležitost k učení a růstu - nejen pro naše rostliny, ale i pro nás. Takže si vezměte lupu, vytáhněte svůj zahradnický deník a vstupte do fascinujícího světa péče o rostliny. Společně můžeme udělat svět zelenějším a zdravějším místem.